PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

DENETİM HİZMETLERİ 

- Bağımsız denetim

- Vergi denetimi

- Hile ve yolsuzluk denetimi

- UFRS ve Kobi UFRS'ye göre denetim ve raporlama

- Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama

- Özel amaçlı denetimler

  

VERGİ HİZMETLERİ VE TAM TASDİK  

- Tam tasdik hizmeti

- Vergi teşvikleri

- Transfer Fiyatlandırması

- Çifte vergilendirme anlaşmaları ile ilgili konular

- Serbest ticaret bölgeleri ile ilgili avantajlar

- Şirket birleşmesi, satın alınması veya yeniden yapılandırması ile ilgili vergi hizmetleri

  

KDV İADESİ VE DİĞER TASDİK HİZMETLERİ 

- KDV iadesi tasdiki

- ÖTV kanun kapsamında tasdik raporu

- Sermayeye eklenebilir iç kaynakların tespiti

- TUBİTAK gibi diğer kurumların proje harcamaları değerlendirmesi ve tasdiki

- Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti

- Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdik

- Özel amaçlı tespit ve tasdik işlemleri

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

- Finansal muhasebe sisteminin kurulması

- Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması

- Sosyal güvenlik mevzuatı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi

- Uyuşmazlık işleri ve uzlaşma konularında danışmanlık hizmeti verilmesi

- Hakemlik işlemleri

  

EĞİTİM HİZMETLERİ 

- Bağımsız denetim eğitimi

- Muhasebe eğitimi

- Dönem sonu işlemleri eğitimi

- Günün ihtiyaçlarına göre kurs ve eğitim seminerleri